מירוןNationality: זורואסטריאניזם לאום:
Father’s cosmic role: הומאטה, הוכטה, הוברשטה תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אור והחושך המוזה של האב:
Child characteristics: יוצר אור ובורא חושך עשה שלום מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
זורואסטריאניזם
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: שמירה מבחינה רוחנית על הציבור חוקה:
Knowledge at time of birth: מזמורים ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: כשם שהיממה מחולקת ליום (אור) וללילה (חושך), כן מחולק גם העולם לטוב ולרע נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: