משה2

 

Father’s profession: מנהיג מקצוע האב:
Father’s cosmic role: למרר את חיי היהודים תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: כחולה צבע ההילה של האב:
The Father’s Muse: אשת יתרו המוזה של האב:
Chronic conditions: Yes | כן

מצורע

מחלות כרוניות:
Child characteristics: יפה תואר ומשובב כל נפש בדומה לאמו וכל דבר, ברגע שינוח עליו מבטו יעיר בו תשוקה לכתוב כדי שלא ימות. תהיה בו מזיגה מושלמת בין החיים לכתיבה, בין החיים לסיפור. במרכז מפעלו תהיה מזיגה מושלמת עד כדי כך שאין להבחין בה בין אמת לבין בדיה, כי האמת אולי בדויה והבדיון תמיד אמת. מאפייני הילד:
Religious orientation of child: מערכת בחירות השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge at time of birth: את השם של אלוהים ידע בעת הלידה:
Identity: The child would have a fragmented and flexible identity and an alternating sense of self | הילד יהיה בעל זהות מפוררת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: השמיים הם הגבול נימוק:
Desire to distribute embryos: Yes | כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: