נועה ברנט

Nationality: ישראלית לאום:
Father’s cosmic role: לומדת תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: סופר-מרקטים, האנושות. המוזה של האב:
Child characteristics: שישאר בו משהו אמיתי, תמים, אנושי, מקווה מאפייני הילד:
Religious orientation of child: עקרונות הומניים בלבד השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: כולנו עשויים מאותו החומר. חוקה:
Knowledge at time of birth: אפשר אחרת. ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: שיהיה פתוח… נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: