נועה גור אריה תנעזרNationality: יהודיה ישראלית לאום:
Father’s cosmic role: אמא, מורה ואמנית תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: העבר הרחוק והמרחב הקרוב אליי המוזה של האב:
Child characteristics: הייתי רוצה שיהיה לה אופי חזק, יכולת לחלום בלי שיפריעו לה, הבנה רגישה וטובה לבני אדם ויכולת להתגבר על קשיים וללמוד מהם. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: ואהבת לרעך כמוך חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע קדמוני נשכח ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: אישיות מגובשת תסייע לה סלילת דרך להגשמת מטרותיה וחלומותיה נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: