נורית גור לביא(קרני)

Nationality: לאום:
Father’s cosmic role: אמא,ציירת תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: לא ברור המוזה של האב:
Child characteristics: דומה לעצמו .עם מים קרים מבאר .אפשרי שתהיה ירוקת מאפייני הילד:
Religious orientation of child: עקרונות הומניים בלבד השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: לא]פשר טבילה למי שרוצה https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1136678577751&set=a.1136674497649&type=3 חוקה:
Knowledge at time of birth: מקור המים שלו ידע בעת הלידה:
Identity: זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: