נשמהNationality: בקוסמופוליטי לאום:
Father’s cosmic role: קים תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: נטפליקס המוזה של האב:
Child characteristics: פאם פאטאל
מילניום
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עולם ומלאו
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: אין סוף חוקה:
Knowledge at time of birth: ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: קוסמוס נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: