עדיה פילוNationality: כאן עכשיו בישראל לאום:
Father’s cosmic role: תוהה לאן הגעתי ונהנת מיופי הנוף. תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: לא יודעת זה לא תלוי במשהוא מסוים המוזה של האב:
Child characteristics: יהיה ילד טבע , פרוע , אך זהיר , מונע על ידי הסקרנות, מאתגר את עצמו , יחפש את כוחות החיים היוצרים , ורואים את הטוב , לא יחפש את ההמוני,
פגמים ? אם כבר יוצרים בדמיון אז שיהיה מושלם בלי פגמים.

.

מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: ואהבת חוקה:
Knowledge at time of birth: להגיב לאמת , להעיז , כי הוא ימצא את מה שהוא רוצה. ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: ככה הם נולדים עם אופי משל עצמם נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: