עודד שתילNationality: ישראל לאום:
Father’s cosmic role: לעורר מוזות תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אמנות המוזה של האב:
Child characteristics: שרק יהיה שונה ממני מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
אפיקורס
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חייה ותן לחיות חוקה:
Knowledge at time of birth: טבע האדם רע מנעורייו ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: כדי שיוכל לשרוד בעידן הפוסט פוסט מודרני נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: