קורניליוס האדום

Father’s profession: חורפן מקצוע האב:
Father’s cosmic role: קורבן תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: חאקי צבע ההילה של האב:
The Father’s Muse: דמבו הפיל המעופף המוזה של האב:
Chronic conditions: Yes | כן

קצרת

מחלות כרוניות:
Child characteristics: \”הקידמה והקטסטרופה הן שני צדדים של אותה מטבע.\”
\”הרוע מטביע את חותמו על מחשבה ריקנית.\”
\”ההמונים אינם מעוניינים בתרבות אלא בבידור.\”
\”כדי לאמת את זהותי אני תלויה לחלוטין בזולתי.\”
\”המילים הנכונות שאנו מוצאים ברגע הנכון הן אלה של המעשה.\”
\”מעולם בימי חיי לא אהבתי עם או קולקטיב – לא את העם הגרמני, לא את העם הצרפתי, לא את העם האמריקאי, לא את מעמד הפועלים או כל דבר מסוג זה. אני אכן אוהבת \’רק\’ את חברי, וסוג האהבה היחיד שאני מכירה ומאמינה בו הוא אהבת בני אדם\”.
\”רצח עם הוא התקפה על עצם המגוון האנושי.\”
\”הלאומיות השבטית עומדת תמיד על כך שעמה שלה מוקף ב\’עולם של אויבים\’, \’אחד כנגד כולם\’, שקיים הבדל בסיסי בין העם הזה לכל האחרים.\”
\”כאשר נשלל מבני האדם המרחב הציבורי המעוצב דרך הפעולה המשותפת… אז הם מתכנסים אל תוך החירות של מחשבתם.\”
עצם מהותו של משטר טוטליטארי, ואולי גם טיבה של ביורוקרטיה, הוא להפוך בני אדם לנושאי משרות ציבוריות וללא יותר מברגים במנגנון מנהלי, וכך לשלול מהם צלם אנוש.\”
\”באיזו קלות אנחנו אומרים, זה כתוב בחוק, מותר לנו. באיזו קלות אנחנו אומרים, אם נציית אנחנו טובים. אם אנחנו טובים כך נתקדם. ככה מתהווה הבנאליות של הרוע.\”
\”האמת העצובה היא שרוב מעשי הרשע נעשים בידי אנשים שמעולם לא החליטו במודע להיות טובים או רעים.\”
\”אדם ממוצע, נורמאלי לחלוטין, לא טיפש, לא מסונוור ולא רפה שכל, פשוט לא יהיה מסוגל להבחין בין טוב לרע.\” ~ על אדולף אייכמן
\”מלבד פעלתנות יוצאת מגדר הרגיל למען זכייה בקידום אישי לא היו לא מניעים.\”
\”אי יכולתו לדבר קשורה לאי יכולתו לחשוב, כלומר, לחשוב מנקודת מבטו של הזולת.\”
\”ניתן לטעון שהבעיה אינה עוד אדם אחד מסויים, אדם יחיד ומיוחד היושב על ספסל הנאמים, אלא העם הגרמני באופן כללי, או בעיית האנטישמיות על כל צורותיה, או ההיסטוריה המודרנית כולה, או טבע האדם והחטא הקדמון, כך שכל העולם יושב לצד הנאשם על הספסל.\”
\”המחשבה מנסה להגיע לאיזה עומק, לרדת אל השורשים, ברגע שהיא מתייחסת לרוע היא מובסת מכיוון שאין שם דבר. זוהי הבנאליות של הרוע. רק לטוב יש עומק, רק הוא יכול להיות רדיקלי.\”
\”מידת קרבתו או ריחוקו של פושע זה או אחר מבין הרבים אל האיש ההורג את הקרבן בפועל אינה אומרת כלום באשר למידת אחריותו. נהפוך הוא בדרך כלל תגדל האחריות ככל שאנו מתרחקים מן האיש המפעיל את כלי המשחית בידיו.\”
\”זה היה יכול לקרות ברוב המקומות, אבל זה לא קרה בכל מקום. מבחינה אנושית אין צורך ביותר מכך, ואי אפשר לדרוש יותר כדי שהפלנטה הזאת תמשיך להיות מקום מתאים לחיים של בני אנוש.\”
מאפייני הילד:
Preferred religious orientation of child: Humanistic principles alone | עקרונות הומניים בלבד
פסיכואנליזה
השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge imprinted at time of birth: \”ההצהרה על זכויות האדם בשלהי המאה השמונה-עשרה היתה נקודת מפנה בהיסטוריה. היא לא התכוונה לפחות וגם לא ליותר מכך שלמן אותו רגע האדם הוא מקור החוק, ולא ציווי האל או נוהגי ההיסטוריה.\” ידע מוטמע בעת הלידה:
Identity: The child would have a unified personality and a concrete, stable identity | הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: כדי שיהיה משעמם נימוק:
Willingness to distribute embryos: No | לא נכונות להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: