רחלNationality: ישראלי לאום:
Father’s cosmic role: לא להיות אלמונית תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: מוצרט סקרלטי ובך המוזה של האב:
Child characteristics: תינוקת יצירתית מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
תאמין בעצמה
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: להיות ישרה ואמיתית חוקה:
Knowledge at time of birth: ביטחון עצמי ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: