שי אלכסנדורניFather’s profession: כיסא נדנדה מקצוע האב:
Father’s cosmic role: אבק בין כוכבי תפקיד האב בקוסמוס:
Color of father’s halo: צהוב צבע ההילה של האב:
The Father’s Muse: מיכאל קולהאס המוזה של האב:
Chronic conditions: No | לא

מחלות כרוניות:
Child characteristics: סקרן אך לא רגזן מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
Humanistic principles alone | עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Knowledge at time of birth: זיכרון החיים בארקדיה ידע בעת הלידה:
Identity: The child would have a fragmented and flexible identity and an alternating sense of self | הילד יהיה בעל זהות מפוררת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: התאמה טובה יותר לחיים המודרניים נימוק:
Desire to distribute embryos: No | לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: