שי עבאדי

Nationality: פולני לאום:
Father’s cosmic role: מובטל תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: את/אתה המוזה של האב:
Child characteristics: יפה , חכם, מוכשר , גבוה, טיפש, אצילי, נבון, משכיל מאפייני הילד:
Religious orientation of child: בעצמו ובי השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: הגינות, יושר, צדקה, טוב לב, חום ואנושיות במובנה הטוב והחיובי, בקיצור, מתקן עולם. חוקה:
Knowledge at time of birth: שימשיך לשכוח, בעיקר את הצרות… ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: אמן נדרש לפיצול, גמישות ומעט סכיזופרניה מבורכת נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: