שלמה ברברNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: להקשיב תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אלכסיסימו המוזה של האב:
Child characteristics: משורר, שידע את ערך המילים ואת מיעוט השפעתן. שיעזר בטבע ושיסמוך על גרמי השמים. מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
שיאמין במה שנראה לעין ובמה שמתגלה ללב
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: שלא יפסול במומיו חוקה:
Knowledge at time of birth: לסמוך על עצמו ועל כוחותיו ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: מרכז עצמי מוצק טוב למתבונן תמיד. נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: