תבור רוזנרNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: כל שיצווה אלוהים תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: אור קרן המוזה של האב:
Child characteristics: שיקבל את חוכמתי הרבה ואת היופי של האם.
פגמים: שיהיה בעל יכולת אתלטית ירודה
סגולות: חכמה בלתי נלאת
מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
יהדות
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: כולנו כאן במקרב, אך לכל אחד שליחות בעולם חוקה:
Knowledge at time of birth: שאהבה מניעה את העולם גם אם לעיתים זה לא נדמה כך ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: אנשים הם דינמיים מטבעם, עם זאת, קווי אישיות מנחים טובים כנקודת התחלה נימוק:
Desire to distribute embryos: לא תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף: