Reflections on Men, Women, and All That’s between Them

 

הרהורים על גברים, נשים ומה שביניהם

 

העובר כנקודת המיפגש בין גברים לנשים

 

רוני הלפרן

 

במידה רבה ניתן לספר את סיפורה של הפטריארכיה הגברית כסיפור התמודדותו של המין הגברי עם כוחות הבריאה והיצירה של המין הנשי. הגוף הנשי, שיכול להתעבר, שחיים של יצור אחר מתרקמים בחשכה המתוקה של בטנו הגדלה, ולבסוף, כאשר מגיח לעולם התינוק הזעיר, הגוף הנשי הזה יכול להזין אותו באמצעיו שלו בלבד. כוח עצום, מופלא ואלוהי בטיבו גלום בטבעו של הגוף הנשי. סיפורה של הציוויליזציה האנושית יכול היה להיראות אחרת אם ‘דיבורו של הטבע’ אכן היה מכריע את יחסי הכוחות שבין המינים. העובדה שלא כך הוא היא ההוכחה הראשית לעליונותה של התרבות על-פני ה’טבע’. ‘טבע’ במרכאות כי מעתה ואילך כל מה שנדע על הטבע יהיה בתיווכה של התרבות. החרדה הגברית שיקעה את עצמה בתרבות. בתרבות כניגוד לטבע, בתרבות כעליונה על הטבע. פעילותו של הגוף הנשי עברה רדוקציה לפעילות בירוקרטית של שיעתוק המין האנושי. פעילות שמניחה אותה קרוב לפעילות אנימלית באופיה. את העוצמה והכוח הגלומים בפעילותו של הגוף הנשי פרקה התרבות מגשמיותו של הבשר ודם הנשי והעתיקה מטאפורית לפעילות הרוח והיצירה הגבריים: גברים הרו רעיונות. גברים הישוו את חבלי הכתיבה של יצירתם, עד לשחרורה לחלל העולם, למעשה ההריון והלידה.

 היצירות היו ילדיהם.

למרות שבתרגיל מבריק ניכסה השפה (הגברית, אלא מה?) את הכוח הגלום בגוף הנשי לטובת פעילותה של הרוח הגברית (“THE SPIRIT”) והותירה את האשה כגוף פועל על פס היצור של האנושות, עדיין ביצבצה החרדה מול מה שזה עתה הוגדר כבשר נטול שאר-רוח: ‘כיצד ניתן יהיה להבטיח שבגוף הנשי הזה מונבט הזרע הגברי שלי?’ בעוד שקשר הגוף בין האם לעוברה מנסח באופן נחרץ את קשרי השייכות בין הגוף הנשי ההורה לבין התינוק, הרי שעל היחס בין הזרע הספציפי ששוגר למעמקיו החשוכים של הגוף הנשי ובין התינוק שיצא ממנו תמיד ירחף

סימן שאלה. הגוף הנשי מוצב עתה כמכשול בקביעת ידיעתה וודאותה של האבהות הביולוגית. החרדה הגברית תנסח עתה את הגוף הנשי כגוף מיני, מונע על-ידי יצרו. לכן, תטען, יש לרסן אותו. להגביל את צעדיו. למדר אותו אל השטח המצומצם של הספירה הביתית. שם יהיה מחוסן בפני חדירה גברית אחרת. שם יהיה מובטח כקניין גברי.

זוהי אפשרות אחת, פנטסטית כמו כל אחת אחרת, לספר את המיתוס של הפטריארכיה הגברית, כתרבות שמתייצרת מתוך תגובת חרדתו של הגוף הגברי כלפי הגוף הנשי. כאשר האמנית  מירי נשרי משגרת לחלל העולם את השאלה ‘האם התינוק הזה הוא שלך?’ היא מתכתבת עם המיתוס הזה בכמה אופנים: ראשית היא מעוררת מריבצה את החרדה ההיא, עתיקת הימים. אלא שהפעם היא מעמתת אותה עם גוף נשי שיש לו קול ומיקום וודאי, משם הוא מנסח באופן פרובוקטיבי את הפיקפוק בקשר הגוף שבין הגבר לאבהותו. הקשר הזה שתמיד ניזקק לכוחה האוכף של התרבות מוחזר לשם אחר כבוד – הוא ניזקק לבירוקרטיה של טופסי אימוץ או דחייה, כדי לכונן את יחס האבהות שלו, או היעדרה, כלפי התינוק.

אלא שנשרי איננה משגרת לעולם עובר של ממש, אלא את הקונספציה של העובר. היא מבקשת להשיב לגוף הנשי את היכולת להרות רעיונות ולהטעין מחדש את פעילותו הגשמית בכל אותו מינעד של אפשרויות יצירה (פילוסופית ואמנותית) שנשללו ממנו שנים רבות: היא מציגה את היצירה עצמה כעובר המחזר אחר קבלה ואימוץ של קהל, תוך שהוא חושש מפני דחייה. 

יחד עם זאת, נשרי, הממענת את מכתביה לגברים ולנשים כאחד, משתמשת ביצירה שלה כדי לנסח מחדש את קשרי ההורות בעולם, לא ככאלה המתבססים על  הגוף. העובר מוצא מתוך הקשר הגוף הטבעי של הרחם הנשית, ומונח בחלל התרבותי שבין גברים לנשים כדי לנסח מחדש, דרכו ובאמצעותו, את יחסי הגברים והנשים בעולם. יחסים שהתפתחו לכיוון הנוכחי שלהם בתרבות בשל משא ומתן גדוש חרדות ופחדים של גוף גברי מול גוף נשי.  מירי נשרי, בניגוד לסימון דה-בובואר, איננה מבקשת להיפרד מהרחם, גם לא מן העובר, שהוא המקום שבו גוף גברי וגוף נשי נפגשים בדרך-כלל בחמדה, רגע לפני שהם מנהלים מלחמות עקובות מדם.

היא מציעה לנסח את יחסי ההורות, מקום המפגש האולטימטיבי בין גברים לנשים, כיחסים וקשרים שמוצאם בעמדות של נתינת חסות, לקיחת אחריות ותחושות של חמלה ואהבה. ככאלה הם פתוחים באופן שיוויוני לכל אדם, ללא הבדל גוף.

 

כך אני מבינה את הצעתה האמנותית/פילוסופית/נש ית של נשרי. כדאי עתה להקשיב בקשב רב לתגובות שעוררה הצעתה, לבדוק את ההנמקות השונות לדחייה, ואולי להתחיל משם את הדיאלוג החשוב אודות גברים, נשים ומה (מה?) שביניהם.