Idit Levavi Gabbai

 

האם העובר הזה הוא שלך?… דברים על עבודותיה של מירי נשרי.* / עידית לבבי גבאי

מירי בפרוייקט ‘הפצת העוברים’ בחרה בהצהרה נשית קיצונית מובהקת בכדי להתגרות,לגרות ולהפוך על פיהם כמה מושגים בתודעה ובאמנות.
בטקטיקה מפתיעה היא מציגה את עצמה כ ‘חומר פורה’ חסר זהות הקולט ומקבל את תכניו מהסביבה. ‘העוּבּר ‘ של מירי נשלח אל העולם כנמען פתוח. הוא מסמן ‘נוכחות פאסיבית’ .עדוּת למפגש פורה אשר מהותו וכוונתו נסתרת. פשר המעשה דורש וידוי.
נשרי מבקשת לערוך וידוי קבוצתי. היא מבקשת שנודה שאנו חדירים יותר מאשר אנו נפרדים.

וידוי –

בטקטיקה נשית מפתיעה ומתגרה מבקשת האמנית ל ‘ דובב ‘ את הסובבים אותה. להודות בפעולה שהתבצעה. היא מבקשת ליצור תנאים ל ‘וידוי קבוצתי ‘ חשוף.
” …הוידוי הוא פולחן של שיח שבו מתאחדים הסובייקט הדובר וסובייקט ההיגד; זהו פולחן המתבצע במסגרת יחס של כוח, שכן אין מתוודים ללא נוכחותו ולו המדומיינת של צד שני, אשר אינו מהווה סתם בן-שיח, אלא הוא הרשות המבקשת את הוידוי, כופה אותו…מתערבת כדי לשפוט,להעניש,לסלוח,לעודד ולנחם; זהו פולחן שבו נקבעת מהימנותה של האמת על פי המכשולים  וההתנגדויות שאיתם היה עליה להתמודד כדי להתנסח; לבסוף, זהו פולחן שבו עצם ההגדה, ללא תלות בתוצאותיה החיצוניות, מביאה לשינוי פנימי בדובר: היא מנקה אותו מאשמה,היא פודה אותו, היא מבטיחה לו גאולה. “

מתוך: מישל פוקו , תולדות המיניות 1 הרצון לדעת , הוצאת הקיבוץ המאוחד,1996

                                                       tinok4טריטוריה –

הגבר = שואף לכבוש, להגדיר טריטוריה במרחב ולהגן עליה, לתת צורה , לבעול.
האישה= במובן הקמאי ,היא הטריטוריה בעצמה.
היא שואפת להוליד עוד טריטוריות. היא בעלת כוח התפשטות וצמיחה .

תוכן ,משמעות-

הגבר= אקטיבי/ראציונאלי/ ממוקד ומכוון לפעולה בעולם.
מבחינה היסטורית הוא המזהה, היוצר,המתעד,החוקר ומעניק התוכן.
מאציל המשמעות .
האישה= פאסיבית/גופנית/ פונה בפעולותיה פנימה.
בעלת זהות מטושטשת.
מקבלת ומסומנת על ידי האחר.

זהות אחריות / החתמה –

מירי אינה עוסקת בזיהוי ובהגדרה עצמית, נהפוך הוא, היא מפרקת את
ה’אני’ לגורמים ויוצרת נוכחות פרוצה וחדירה .
אין לה ,כביכול, תוכן משלה אלא רק פוריות.
היא יכולה להפיץ כל מה שיבוא עמה במגע.
נשרי מסמנת את החברה, את הקהילה.
‘העוּבּר’ של מירי נוצר מ ‘ חומרים אַוְרִירִיים ‘ *
מזרמים גלויים ונסתרים של תודעה המתהווה בין פרטים.
יחסי הרוח הפתוחים הופכים באורח פלא למששות .
הממשות היא המסמנת את המעבר בין המושגי למוסרי.
נוכחותו האיקונית חסרת האונים של ה’עוּבּר’ חושפת אותו לחסדינו.
הוא הנידון האולטימטיבי של ערכנו ומעשינו.

* ביטוי מושאל מתוך שירו של מאיר ויזלטיר- ערים על תילן

 * ראשי פרקים תמציתיים שנאמרו בפגישה עם מירי נשרי במכון לאמנות באורנים /ינואר 2001

עידית לבבי גבאי היא אמנית ומרצה לאומנות במכללת אורנים.