אורלי רותNationality: יהודי לאום:
Father’s cosmic role: מביאה אור וחושך תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: קורט וונטוג המוזה של האב:
Child characteristics: בן סרקאסטי מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: לתת להיות לאחרים חופשי חוקה:
Knowledge at time of birth: אינטואיציה ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל זהות מפצלת וגמישה ותודעה עצמית משתנה זהות:
Explanation: שיהיה זורם וגמיש נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף:
Array

—error12—

—6—

” />