נועה פוליאקין דותןNationality: מי יודע? לאום:
Father’s cosmic role: להביא אור תפקיד האב בקוסמוס:
The Father’s Muse: ואן גוך המוזה של האב:
Child characteristics: דומה לי בהכל! מאפייני הילד:

Religious orientation of child:
עקרונות הומניים בלבד
השקפה דתית רצויה לילד:
Constitution: חוקה:
Knowledge at time of birth: אהבה עצמית ידע בעת הלידה:
Identity: הילד יהיה בעל אישיות מגובשת וזהות מוצקה וקוהרנטית זהות:
Explanation: יותר פשוט לילד נימוק:
Desire to distribute embryos: כן תשוקה להפצת עוברים:
Additional genetic material: חומר גנטי נוסף:
Array

—error12—

—6—

” />